Hearts & Minds

Een verandering doorvoeren die door medewerkers wordt omarmd? Een veilige werkcultuur creëren? Dan biedt onze Hearts & Minds™-aanpak uitkomst. Met deze methode werken we aan een gezonde balans van hoofd en hart in jóuw organisatie. Het resultaat? Een veilige werkcultuur en gemotiveerde medewerkers die ‘wíllen veranderen’ in plaats van ‘moeten veranderen’. Zo leidt Hearts & Minds™ tot betere prestaties in jouw organisatie.

Meetcpi

Hearts & Minds volgens CPI

Hearts & Minds™ is een filosofie, methodologie en toolset voor het begrijpen en stimuleren van de gedragsverandering van mensen in een organisatie. Deze aanpak focust op zowel harde als zachte kanten, oftewel: aandacht voor hart én hoofd. Zo helpt Hearts & Minds™ bij het verbeteren van het gedrag en de cultuur in jouw organisatie. Bovendien haalt het de intrinsieke motivatie en kwaliteit van jouw mensen naar boven.

Hearts & Minds in de praktijk

Hearts & Minds™ is een wetenschappelijk gefundeerde methode* die al door meer dan 500 bedrijven succesvol werd ingezet bij cultuurveranderingen. Gaan wij voor jou aan de slag met de Hearts & Minds™-methodologie, dan ziet de kapstok er als volgt uit:

  • Cultuur is de optelsom van gedragingen.
  • Je kunt mensen niet veranderen, maar – door omstandigheden te veranderen – wel hun gedrag.
  • Dit vergt een gestructureerde en structurele aanpak met drie randvoorwaarden:

1

Iedereen begrijpt en accepteert wat er wordt verwacht en die boodschap is eenduidig. Het gaat onder andere om duidelijke en consistente taal en de aanwezigheid van de benodigde middelen.

2

Iedereen begrijpt en accepteert een eerlijk en transparant beoordelings- en waarderingssysteem. Dat betekent dat gewenst gedrag formeel en menselijk wordt gewaardeerd en dat ongewenst gedrag consequenties heeft.

3

Iedereen wil veranderen, omdat men zelf gelooft dat dit beter is. Dat vraagt om een veilige en open omgeving, waarbij het veilig is je uit te spreken, elkaar aan te spreken en waarin jij zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gedrag.

“Je kan de mens niet veranderen, maar wel de omstandigheden waaronder mensen werken.”

Deze drie randvoorwaarden hebben we vertaald in 25 onderwerpen die je kunt meten om vast te stellen waar je bedrijf staat op het gebied van cultuur en gedrag. Meten gebeurt bijvoorbeeld via workshops, self assessments en online enquêtes. Gaandeweg komen verschillende aspecten aan de orde, zoals: wat is de positie van jouw organisatie op de Culture Maturity Ladder? Hoe ziet de huidige werkomgeving eruit en wat zijn invloeden uit de omgeving? En ook: hoe krijgen jouw medewerkers grip op deze omgeving?

Meetcpi

Van ‘we moeten’ naar ‘we willen’

Een volwassen werkomgeving of cultuur vraagt om mensen met inzicht en enthousiasme. Mensen die uit zichzelf dátgene doen wat nodig is voor een veilige werkcultuur, goed risicomanagement en compliance. Dus geen ‘wij moeten’ mentaliteit, maar een ‘wij willen’ mentaliteit. De Hearts & Minds™ methode maakt dat mogelijk.

Meetcpi

Meten is weten

Met behulp van een meting weet je waar jouw bedrijf staat en kan je heel gericht sturen naar het gewenste gedrag. Dit kan met behulp van interventies voor de verschillende doelgroepen of voor jouw bedrijf als geheel. Dat maakt Hearts & Minds™ eigenlijk een hele ‘blauwe’ manier om gedragsverandering aan te pakken.

Meetcpi

Met een gestructureerde aanpak, structureel veranderen.

Uiteindelijk staat er één doel centraal: zorgen dat je het hoofd én hart van jouw medewerkers wint, zodat er een succesvolle verandering kan plaatsvinden. Na afloop van het Hearts & Minds™-traject begrijpt iedereen de verwachtingen, de reden waarom bepaalde gedragingen gewenst zijn én het doel van de beoogde cultuur.  Zo zorg je met Hearts & Minds™ voor gestructureerde verandering met zichtbare voordelen op de lange termijn:

  •  Betere resultaten
  •  Open en veilige werkcultuur
  •  Betere samenwerking
  • Hogere kwaliteit
  • Daling van de kosten

 

* onderzoek o.a. uitgevoerd aan de universiteit van Manchester, Aberdeen en Leiden.

Maak een vrijblijvende afspraak met ons en ontdek de mogelijkheden!

Zoek je een aanpak voor een veilige werkcultuur, sta je aan het begin van een
veranderingstraject en wil jij de voordelen van de Hearts & Minds™-methode in jóuw organisatie ervaren?

Ja, laten we een kop koffie drinken