Dilemma Diner

Met bijna 30 CEO's en bestuursleden was er een dilemma: hoe balanceren we de druk van korte-termijn resultaten met langetermijn duurzaamheid?

Tijdens ons recente dilemma-diner hebben we diepgaand besproken hoe het integreren van ESG  in de strategie en besluitvormingsprocessen van de raad van bestuur essentieel was voor langdurige groei. Deze integratie omvatte een breed scala aan aspecten, van kapitaaltoegang en risicobeheer tot rapportage en het aantrekken van het juiste talent. De implementatie van ESG in organisaties bleek uitdagend, mede door de toenemende complexiteit, vragen over reikwijdte, data- en meetuitdagingen, de balans tussen korte- en langetermijnfocus, weerstand tegen verandering, en de complexiteit van toeleveringsketens.

De deelnemers waren het erover eens dat deze uitdagingen niet alleen technisch van aard zijn, maar vooral ook moeten worden aangepakt door mensen binnen de context van de organisatiestrategie, cultuur en het morele kompas. Het diner bood een platform om met behulp van verschillende dilemma’s te verkennen hoe we de groeiende duurzaamheidsagenda konden aanpakken, met een speciale focus op menselijk handelen en de rol van bewustzijn en betrokkenheid.

Samenvattend, het dilemma-diner was een vruchtbare bijeenkomst waarin deelnemers inzichten deelden en gezamenlijk nadachten over het overbruggen van de kloof tussen de huidige uitdagingen en de potentieel transformerende rol van ESG binnen organisaties. Het benadrukte het belang van samenwerking, menselijke interactie en aanpassing aan veranderende omstandigheden in het streven naar duurzame groei en ontwikkeling.