B voor Good Leaders summit met CPI

Wat is B voor Good Leaders?

De B voor Good Leaders coöperatie is opgericht om de overgang naar een regeneratieve economie te versnellen en de voorwaarden te creëren voor gedeelde, duurzame welvaart. Dit heeft tot doel sociale, ecologische en economische netto-positieve waarde te creëren door middel van een nieuw model van regeneratief leiderschap.

Als bewoners van planeet Aarde hebben wij deze intergenerationele oproep aanvaard, die vraagt om de betekenis van leiderschap opnieuw te definiëren.

Om deze evolutie mogelijk te maken, hebben wij ons als Business For Good Leaders verbonden aan:

  • Radicale onderlinge afhankelijkheid te omarmen, het fundamentele principe dat het leven op aarde regeert, als de gouden regel voor besluitvorming, wat leidt tot een regeneratieve impact;
  • Bij elke zakelijke beslissing ten minste de volgende generatie mensen mee te nemen in overweging;
  • Te meten wat er echt toe doet om systemische waardecreatie in onze definitie van winst te integreren;
  • Extractieve economische modellen uit te dagen en op te komen voor het algemeen belang;
  • Financiën te mobiliseren als een katalysator om het zakelijke perspectief te transformeren van kortetermijndenken naar langetermijnwaardecreatie.

Klik hier voor meer informatie over B for Good Leaders: B for Good Leaders – Become a Leader

Meetcpi

 

 

“De grote verandering die nodig is op de arbeidsmarkt vraagt om te kijken naar mensen , wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen . Om de regels en systeemhobbels weg te nemen die dat nu in de weg staan. Zodat ze kunnen werken in die cruciale beroepen waar ze nodig zijn en willen werken. Van Moeten naar Willen.”

Simone Heidema

CPI partners met B voor Good Leaders

Deze week namen wij deel aan de B voor Good Leaders summit in Amsterdam. CPI is een partner van B voor Good Leaders. Samen met 1.100 wereldleiders, CEO’s en partners werken we aan de transformatie naar een regeneratieve economie.

 

Simone Heidema als host

Simone Heidema is de host van een indrukwekkende plenaire sessie. Op het podium stonden acht CEO’s die hun persoonlijke transformatie-verhalen deelden. Simone leidde het gesprek over hoe je de sprong maakt van een extractief naar een regeneratief bedrijfsmodel. Dit boeiende debat belichtte de uitdagingen en successen van deze leiders, en onderstreepte de noodzaak van moed, lef en samenwerking in de transitie naar een duurzame economie.

Tijdens de sessie sprak Simone Heidema met verschillende sleutelpersonen over hun persoonlijke verhalen op dit gebied: hoe ga je van extractief naar regeneratief? Hoe ga je van ego naar eco? Hoe transformeer je bedrijfsmodellen? Wat duidelijk is, is dat een regeneratieve mensgerichte economie bovenal moed, lef en de noodzaak om samen te werken vereist.