De belangrijkste non-financial risks in 2024?

Wat zijn de belangrijkste non-financial risks in 2024?

Onze partner Freek van Velsen geeft in iNFRont, hét magazine voor non-financial risk professionals, zijn visie op wat ons te wachten staat op het gebied van non-financial risks in 2024.
“Voor 2024 verwacht ik geen grote verschuiving in de belangrijkste niet-financiële risico’s voor organisaties. Cyberrisico’s worden waarschijnlijk belangrijker door de toenemende digitalisering van processen en de huidige geopolitieke spanningen. Klimaatrisico’s zouden meer aandacht kunnen trekken, waarbij de mening van het publiek een ontwrichtende impact kan hebben op de huidige bedrijfspraktijken. Daarnaast zullen de ESG-rapportagevereisten van bedrijven eisen dat ze de datakwaliteit en de controle op niet-financiële rapportage verbeteren. De meeste bedrijven begrijpen op dit moment nog niet de vereisten en de impact die dit op hun bedrijf zal hebben,” aldus Freek van Velsen in iNFRont Magazine.
Lees hieronder de verwachtingen van alle Talking Heads:
Meetcpi