De race tegen robots

 

Als je weet wat je wil en je kan wat je denkt en je doet wat je moet, dan komt het allemaal wel goed. Ken je die regel nog? Afkomstig uit een lied van het cabaret duo Jurk! Een regel die ook van toepassing lijkt op onze huidige samenleving.

Daar waar je vroeger werd opgeleid voor een beroep en je vol werd gestopt met kennis, vindt er vandaag de dag een mega verandering plaats. De inhoud van veel beroepen is als gevolg van robotisering en algoritmisering fors aan het veranderen. Echter zoals McKinsey al eerder heeft aangegeven, verdwijnen er geen banen door robotisering en automatisering. Er worden wel bepaalde taken overgenomen, waardoor weer ruimte ontstaat voor andere werkzaamheden. Dit werd recent bevestigd door de denkfabriek van de rijke landen (OESO). Zij concludeerde dat slechts minder dan 14% van de banen grote kans maakt om te worden geautomatiseerd. Voor Nederland is dat zelfs niet meer dan 11,4%.

Strijd met de robots

Betekent dit dat we ons in Nederland niet druk hoeven te maken? Niets is minder waar. Er ontstaan nieuwe banen, zoals vertical farm consultant, neuromarketeer, dronepiloot en tide water architect. Daarmee wordt naast kennis ‘kunde’ steeds belangrijker. En dan vooral de kunde die robots en computers (nog) niet zo goed beheersen.

De samenleving vergrijst. We worden tegenwoordig ouder dan dat we ooit hadden gedacht. Sterker nog, baby’s die vandaag worden geboren, worden gemiddeld 100 jaar oud. Uitgaande van een jeugd- en studieperiode van gemiddeld 20 jaar en een pensioneringsperiode van 20 jaar, betekent dit dat de baby’s van nu wel eens 60 jaar aan het arbeidsproces zouden moeten gaan bijdragen. Om deze lange periode goed door te komen zijn naast analytische vaardigheden vooral ook sociale vaardigheden, TECH-skills: Technology, Entrepreneurship, Creativity & Humanity nodig. We noemen deze TECH-skills ook wel 21st century skills. Dit vergt grote aanpassingen voor werkgevers, onderwijs en de bereidheid om steeds mee te veranderen.

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”, toch?

Uit het bovenstaande volgt dat Einsteins woorden inmiddels niet meer van toepassing zijn. Als je doet wat je deed, krijg je namelijk steeds minder. En uiteindelijk loop je achter de feiten aan. We moeten veranderen. En iedere verandering begint met een beweging. Wie niet meebeweegt gaat de boot missen. Dus stel vast wat je wil, ga niet naast je schoenen lopen en doe wat je moet doen om je 21st century skills te ontwikkelen: houd de technologie bij, gedraag je ondernemend, blijf creatief………… dan komt het allemaal wel goed.

Succes met deze journey!

Jeroen Breen
Partner
CPI Risk, Finance & Governance

Ontwikkel jouw 21st century skills tijdens onze trainingen, Denktanks en Rondetafels. Meer weten? Mail het CPI Academy team.