Denktank “Actualiteit Privacy wet- en regelgeving”

Voor CPI is kennisontwikkeling één van de belangrijkste pijlers waar wij op draaien. Daarom hebben we in 2013 de CPI Academy gelanceerd, voortbordurend op een lange traditie van het organiseren van denktanks! Bij de CPI Academy draait alles om het verder ontwikkelen van kennis door het delen, verbreden én verdiepen van kennis.

De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 22 mei aanstaande bij CPI, Noordereinde 127a in ‘s-Graveland en gaat over “Actualiteit Privacy wet- en regelgeving”. Deze denktank wordt verzorgd door Huib Gardeniers en Danny Onwezen.

Huib is specialist op het terrein van privacy, privacybescherming en het verwerken van gegevens. Hij is daarbij werkzaam op vele terreinen binnen het bedrijfsleven, de rijksoverheid en gemeenten. Hij is onder meer werkzaam geweest bij de toezichthouder (het huidige College Bescherming Persoonsgegevens) en de IT branche organisatie (het huidige ICT~Office). Sinds 1999 is hij als consultant werkzaam. Naast zijn werkzaamheden is hij voorzitter van de Raad van Beroep van het exameninstituut EXIN, Voorzitter van de klachtencommissie Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD), Voorzitter van de privacycommissie van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Voorzitter Tafel Privacy voor het onderwijs doorbraakproject ‘gepersonaliseerd leren’, Voorzitter ATZ, Lid van de Patiënten- en Privacyraad van de VZVZ, bestuurslid van de Vereniging van privacyrecht, secretaris van het College van het College voor Klachten en Beroep van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), lid van de redactieraad van het tijdschrift Privacy & Informatie.

Danny heeft veel ervaring op het gebied van beveiliging en risicomanagement op het raakvlak van business en ICT. Hij is als IT auditor werkzaam geweest bij KPMG en heeft veel audit- en adviesopdrachten uitgevoerd bij uiteenlopende organisaties. Daarnaast is hij als toezichthouder werkzaam geweest bij DNB en is hij sinds 2005 bestuurslid bij ISACA, een internationale beroepsorganisatie van professionals op het gebied van IT Governance, Risk and Compliance.

Het programma van deze denktank is als volgt:
– 15:00 uur ontvangst
– 15:30 uur start van de denktank
– 17:00 uur borrel

Aanmelden? Mail het CPI Academy team.