Dilemma Diner

Van Vinken naar Vonken

Hoe organiseer je je zodat het niet enkel gaat om compliant te vinken maar juist ook om je klanten beter te bedienen, de goede collega’s te verwerven en te behouden en de juiste relaties aan te trekken? Persoonlijk en visionair leiderschap en een sterk moreel kompas binnen het bedrijf zijn belangrijke randvoorwaarden, was de afdronk.

Het is lastig groen doen als je rood staat

Vanuit bestuurdersoogpunt draag je een brede verantwoordelijkheid. Deze gaat ver: we hebben de verantwoordelijk voor onszelf, het bedrijf, de collega’s en meer en meer ook richting de maatschappij. En daarbij er voor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Ook in de duurzame transitie. Dat deze financieel en niet financieel haalbaar en reëel is. Zorgen voor de juiste kennis en kunde is een continu aandachtspunt daarbij. De ervaring is nog relatief beperkt en er valt nog veel te leren. Alleen in samenwerking met elkaar kunnen we de juist snelheid maken hierbij.

Kortom, eens te meer heeft de avond laten zien dat de menselijke maat en samenwerking nodig is om tot nieuwe relevante en concrete inzichten te komen.


 

 

Tijdens ons recente dilemma-diner hebben we diepgaand besproken hoe het integreren van ESG  in de strategie en besluitvormingsprocessen van de raad van bestuur essentieel was voor langdurige groei. Deze integratie omvatte een breed scala aan aspecten, van kapitaaltoegang en risicobeheer tot rapportage en het aantrekken van het juiste talent. De implementatie van ESG in organisaties bleek uitdagend, mede door de toenemende complexiteit, vragen over reikwijdte, data- en meetuitdagingen, de balans tussen korte- en langetermijnfocus, weerstand tegen verandering, en de complexiteit van toeleveringsketens.

De deelnemers waren het erover eens dat deze uitdagingen niet alleen technisch van aard zijn, maar vooral ook moeten worden aangepakt door mensen binnen de context van de organisatiestrategie, cultuur en het morele kompas. Het diner bood een platform om met behulp van verschillende dilemma’s te verkennen hoe we de groeiende duurzaamheidsagenda konden aanpakken, met een speciale focus op menselijk handelen en de rol van bewustzijn en betrokkenheid.

Samenvattend, het dilemma-diner was een vruchtbare bijeenkomst waarin deelnemers inzichten deelden en gezamenlijk nadachten over het overbruggen van de kloof tussen de huidige uitdagingen en de potentieel transformerende rol van ESG binnen organisaties. Het benadrukte het belang van samenwerking, menselijke interactie en aanpassing aan veranderende omstandigheden in het streven naar duurzame groei en ontwikkeling.

 

 

Klik hier voor meer informatie over ESG

ESG