Disrupt or be disrupted

Bijna iedere organisatie heeft ’t tegenwoordig: een portefeuille van projecten en/of programma’s.  Daar wil je natuurlijk maximaal succes uit halen. Toch wordt niet altijd het beoogde resultaat gehaald. Een kleine draai van perspectief kan het succes van jouw portfolio aanzienlijk vergroten met minder aandacht van top management. Hoe? Lees snel verder.

Stel je voor…

Jouw projecten portfolio is gedefinieerd en gestart om de organisatie verder te helpen. Zeg maar: om de strategie mede te realiseren. Er gaat veel geld, capaciteit en management attentie naartoe, dus het succes van jouw projecten is een belangrijke asset. Het gaat om het volgen van wet- en regelgeving, nieuwe producten, agile maken van de organisatie, noodzakelijke verbeteringen en repairs om nog wendbaarder te worden. Al het beschikbare instrumentarium wordt ingezet om dit succes te garanderen: de beste programmamanagers, beslisorganen, rapportages, etc. Top-down worden afhankelijkheden bewaakt en strak gestuurd op delivery versus inspanning.

Opmerkelijk genoeg wordt daarbij het perspectief van de ontvangende partijen in de organisatie lang niet altijd voldoende meegewogen. Terwijl deze partijen eigenlijk de belangrijkste zijn. Immers, zij moeten straks met de resultaten verder. Voor een optimaal resultaat is het cruciaal dat ontvangende managers een helder inzicht hebben in wat er wanneer op hen afkomt, wat de impact daarvan is en dat er rekening wordt gehouden met hún zorgen rondom het goed laten landen van de projecten.

Verbeter jouw resultaten in 3 stappen

Als de volgende 3 stappen goed worden uitgevoerd, komt dat ten goede aan de resultaten en bovendien vraagt het minder aandacht van de top van de organisatie:

  1. helder maken wat de belangrijkste projecten zijn, vanwege hun beoogde bijdrage aan de strategie van de organisatie;
  2. inzichtelijk maken welke projecten welke delen van de organisatie raken en wat hun impact is;
  3. een gestructureerde dialoog tussen projecten en ontvangende partijen om de zorgen die er aan weerskanten zijn helder te krijgen en weg te nemen.

Meer weten over deze aanpak? Lees dit artikel over de ‘Change Risk Radar’.

Peter Koppenol, Partner CPI Risk, Finance & Governance
Douwe Zeeman, Owner at Identity Plus