Gedragswetenschap als bron voor risicobeleid

De fnuikende werking van gedragsrisico’s op de strategische waarde van organisaties is nog onvoldoende onderkend. Het aanpassen van beloningscriteria alleen volstaat niet om minder riskant gedrag uit te lokken. Het selecteren op drijfveren en het creëren van een werkomgeving waarin gedragsnormen zichtbaar worden, zijn de beste bakens voor risicomanagement aan de top.

Klik hier voor het volledige artikel.

Bron: CFO Magazine, mei/juni 2010