Herziene Corporate Governance Code 2016

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de herziene Corporate Governance Code gepubliceerd.

De belangrijkste vernieuwing is het centraal stellen van lange termijn waardecreatie en de introductie van cultuur als onderdeel van goede corporate governance. Daarnaast is de Code op veel andere punten geactualiseerd.

Een aantal hoofdpunten van de herziening ten opzichte van de Code die in 2008 is vastgesteld:

• Meer aandacht voor lange termijn waardecreatie;
• Introductie van cultuur als onderdeel van good governance;
• Inzage in de kwaliteit van de systemen voor beheersing van risico’s;
• Versterken van de internal audit functie door nauwere betrokkenheid raad van commissarissen;
• Nieuwe accenten bij inrichting bestuur en de raad van commissarissen die bijdragen aan de bestaande checks en balances;
Diversiteit in de raad van commissarissen en bestuur;
• Aanpassing van de benoemingstermijn van commissarissen;
• Nieuw is de aandacht ten aanzien van het executive committee;
• Onderwerp beloningen is opgeschoond en vereenvoudigd;
• De Code is toegeschreven een two-tier bestuursstructuur, maar is ook van toepassing op een one-tier bestuursstructuur;
• Ten aanzien van de algemene vergadering zijn minimale wijzigingen aangebracht.

Nederlandse beursvennootschappen worden geacht in 2018 te rapporteren over de naleving van de herziene Code over het boekjaar 2017. Voorwaarde hiervoor is dat de herziene Code in 2017 door het kabinet wordt verankerd in de Nederlandse wet.

Download de Code hier of lees de Code in vogelvlucht.