Herziening Corporate Governance Code

Den Haag – Op donderdag 11 februari 2016 publiceert de Monitoring Commissie Corporate Governance Code een Consultatiedocument met voorstellen voor herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code. Op deze zelfde dag publiceert de commissie tevens het monitoringrapport met de resultaten van de naleving van de Code in boekjaar 2014.

De consultatieperiode duurt 8 weken, van 11 februari tot en met 6 april 2016. Alle stakeholders en geïnteresseerden, zijnde ook niet-schragende partijen, worden uitgenodigd om in deze periode een reactie uit te brengen op het Consultatiedocument en deel te nemen aan het publieke debat omtrent de herziening van de Code. Het doel is om met de verkregen input en bevindingen uit de consultatiefase te komen tot een herziening van de Code.

Het eerste debat over de voorstellen voor herziening van de Code vindt plaats tijdens de Beurstrommeldag van Euronext, op 11 februari 2016. Tijdens dit seminar wordt inhoudelijk ‘getrommeld’ -aandacht gevraagd- voor thema’s die belangrijk zijn, of kunnen worden, voor de Nederlandse (economische) samenleving.

De Nederlandse Corporate Governance Code is in 2003 door de toenmalige Commissie Tabaksblat vastgesteld en is in december 2008 voor het laatst herzien door de Commissie Frijns. De code is van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen en bevat principes en best practice bepalingen over de governance van beursvennootschappen en de verantwoording daarover richting aandeelhouders.

Lees verder…