Invulling geven aan onderbelicht gebied

CPI Partner Walter Swinkels over de noodzaak van proces-mining in de internal audit charter. Een nieuwe uitdaging, gaat u hem aan?

Bij ketensturing krijg ik altijd een Charles Handy-momentje: hij voorzag een risico van auditmania waarbij sprake is van verschillende lagen van checks op checks vanuit de gedachte dat niemand kan worden vertrouwd. Vanuit een internal auditperspectief kunnen we dit nog verergeren door alle checks en controlemaatregelen ook ‘auditable’ te maken.

Lees verder…

Bron: Audit Magazine nr. 03 2016