Jeroen Dijst, Annette Mosman en Susi Zijderveld over purpose en risico’s

Sturen op maatschappelijke impact met een glasheldere purpose in het achterhoofd vergemakkelijkt strategische keuzes, verbindt én zorgt voor draagvlak, maar behelst ook risico’s. Drie chief risk officers zetten nieuwe afwegingen op de bestuurlijke agenda. ‘Vanuit risicoperspectief is het een spannende oefening.’

‘Gele hesjes’. Meer woorden heeft discussieleidster Simone Heidema eigenlijk niet nodig om de urgentie van het gespreksthema neer te zetten. De protestbeweging geeft luidruchtig stem aan de onvrede die bij bepaalde groepen in de maatschappij leeft en getuigt van een structureel wantrouwen ten aanzien van overheden, instituties en multinationals. Het onderstreept de complexe omgeving waarin bedrijven opereren: stakeholders spreken hen steeds sterker aan op het nemen van hun verantwoordelijkheid voor klimaatverandering, migratie en verborgen armoede, om maar een paar prangende maatschappelijke thema’s te noemen. Daarbij gaat het niet alleen om de militante gele hesjes, maar om een breed gedragen roep uit de samenleving: van klanten, aandeelhouders, medewerkers en zelfs van je eigen kinderen.

‘Waartoe zijn wij op aarde?’ 

Hoe moeten leiders acteren in die maatschappelijke context, die ook nog eens voortdurend aan verandering onderhevig is? De druk vanuit de samenleving heeft ertoe geleid dat in veel bestuurskamers wordt nagedacht over de vraag: wat is ons bestaansrecht, waartoe zijn wij op aarde? Oftewel: start with why, het advies waarmee de Brits-Amerikaanse auteur Simon Sinek de corporate wereld veroverde. Het antwoord op de why-vraag is het benoemen van de purpose, het hogere doel dat de organisatie najaagt. Maar hoe vertaal je dat concreet naar de bedrijfsvoering en welke nieuwe risico’s brengt dat met zich mee? Over die vraag discussiëren drie chief risk officers (cro’s) van organisaties met maatschappelijk bewustzijn in hun DNA: een bank, een pensioenuitvoerder en een vervoersbedrijf. Jeroen Dijst is cro van de Volksbank (het moederbedrijf van ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS), winnaar van de Management Scope Corporate Impact Index 2018. Annette Mosman is cfro van pensioenuitvoerder APG, die de administratie en het vermogensbeheer verzorgt voor 4,5 miljoen Nederlanders, waaronder de deelnemers van pensioenfondsen ABP en bpfBOUW. Susi Zijderveld is verantwoordelijk voor NS Stations (inclusief vastgoed en retail) en risicobeheersing in de raad van bestuur van de Nederlandse Spoorwegen: NS vervoert dagelijks ruim een miljoen treinreizigers. De drie organisaties zijn stevig maatschappelijk ingebed. De Volksbank en NS hebben de Nederlandse Staat als aandeelhouder (en daarmee zijn ze in feite van ons allemaal). APG belegt het pensioengeld van één op de drie Nederlandse huishoudens…

Lees het volledige artikel op de website van Management Scope.

Beeld: Maartje Geels

Interview door Simone Heidema, oprichter en ceo van CPI. Simone’s bijdragen in Management Scope zijn terug te vinden bij haar profiel op de website van Management Scope.