Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Rapport monitoring boekjaar 2013

In 2004 is de code Tabaksblat ingevoerd. Deze code is eenmaal gewijzigd in 2008. Sinds de invoering van de code is de naleving gemonitord. Door de jaren heen was het niveau van naleving bevredigend, wat aantoont dat zelfregulering in Nederland op het gebied van corporate governance werkt. Uiteraard werden punten ter verbetering gesignaleerd maar het algehele beeld is dat de code een belangrijk richtsnoer is geworden voor aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en externe accountants van de Nederlandse beursfondsen.

Ook een goed nageleefde code kan niet alle problemen in de sfeer van corporate governance voorkomen. Verschillende ondernemingen kwamen sinds de invoering van de code Tabaksblat terecht in crisissituaties die konden worden teruggevoerd op verkeerde beslissingen en een falende risicobeheersing. Er was sprake van crises bij meerdere banken. Daarnaast kwamen verzekeraars in problemen door beleggingsverzekeringen waarbij verwachtingen waren gewekt die niet zijn nagekomen. Er zijn boekhoudfraudes geweest en er zijn mededingingsregels overtreden. Ook heeft omkoping plaatsgevonden. Daarnaast ontstond een vertrouwenscrisis omtrent het accountantsberoep.

De Monitoring Commissie is van oordeel dat deze problemen er op wijzen dat ter zake van risicobeheersing en verantwoord ondernemen nog verbeterslagen kunnen worden gemaakt. Die verbeterslagen moeten worden gemaakt door bestuurders van ondernemingen, onder toezicht en met steun van hun commissarissen. De focus dient daarbij vooral te liggen op de lange termijn. Het is van belang dat aandeelhouders daarvoor de ruimte geven en actief participeren in deze discussie. Actualisatie van de corporate governance code waarbij gebruik wordt gemaakt van de lessen die in de afgelopen jaren geleerd zijn, kan bijdragen aan een verbetering van het ondernemingsbestuur.

Download hier het volledige rapport.