Reactie CPI op consultatiedocument herziene Corporate Governance Code

De consultatieperiode voor herziening van de Corporate Governance Code is afgerond. Met grote interesse hebben wij kennis genomen van het voorstel voor herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code van februari 2016.

Wij achten de Code en de voorgestelde wijzigingen van grote waarde in de ontwikkeling van Corporate Governance in Nederland en wereldwijd. Vooral in de voorgestelde nieuwe thema’s lange termijn waardecreatie, versterking van risicomanagement en cultuur zien wij een groot nut en belang voor allen die zich met good governance bezighouden.

Benieuwd naar de reactie vanuit CPI? Check het hier.