Rondetafel “Expanding role of senior Board secretary”

Bij CPI Academy draait alles om het verder ontwikkelen van kennis door het delen, verbreden én verdiepen van kennis.

Recentelijk hebben we vooraanstaande bestuurssecretarissen van grote ondernemingen en banken gesproken over de dynamiek van de board en de rol van de secretaris. De ontwikkelingen in governance en de verzwaring van toezicht maken dat de rol van de secretaris ook zwaarder en belangrijker is geworden.

De secretaris van a.s.r., mevrouw drs Akkie Lansberg, verzorgde een boeiende discussie over de ontwikkelingen in de positie van de secretaris. Zij heeft de afgelopen periode te maken gehad met veel turbulentie en governance uitdagingen, waarbij meerdere stakeholders een rol speelden. Met een kleine groep top secretarissen hebben we gediscussieerd over lessen uit de praktijk en leerpunten.