Rondetafel “Third party management compliance”

Regelmatig voeren we verdiepende discussies met toonaangevende compliance experts over de uitdagingen en lessen uit de praktijk.

Onlangs ging de discussie over de wijze waarop je als organisatie kunt zorgen dat andere partijen in de supply chain ethisch handelen, ook in relatie tot tussenpersonen. Hoeveel ‘control’ heb je op third parties om het reputatierisico van de eigen onderneming te beschermen? De belangrijkste uitkomst is dat het screenen van third parties altijd risicogebaseerd is en dat de diepgang van de screening per bedrijf verschillend is, afhankelijk van het compliance risicoprofiel van het bedrijf.

Overall was het een zeer interessante discussie waarvan het onderwerp in de toekomst tot nadere verdiepingssessies zal leiden.