Slotdocument Commissie Van Manen

Slotdocument Monitoring Commissie Corporate Governance Code gisteren overhandigd aan Minister Eric Wiebes. Met aandacht voor lange termijn waardecreatie , cultuur en aanpassingen in risicomanagement.

Op 29 januari publiceert de Monitoring Commissie Corporate Covernance Code haar slotdocument. Dit vierde en tevens laatste rapport is een document waarin de Commissie terugblikt op de werkzaamheden die zij de afgelopen vier jaar heeft verricht en ingaat op een aantal actuele corporate governance vraagstukken die nadere aandacht zullen vragen in de toekomst, zoals de rol van aandeelhouders ten aanzien van lange termijn waardecreatie van de onderneming. Tevens bevat het rapport de resultaten van de monitoring van de naleving van het boekjaar 2016.

Download hier.