Space invaders

Digitale transformatie, versnelling, innovatie en disruptie: commissarissen dringen door tot voorheen onbekend terrein. Hoe kijken zijn naar deze nieuwe thema’s en de snel veranderende toekomst, zonder door te schieten in science-fictionachtige vergezichten?

Digitale transformatie, versnelling, innovatie en disruptie zijn centrale thema’s in de boardroom. Het zijn ook nieuwe thema’s voor commissarissen, in hun drievoudige rol als werkgever, adviseur en toezichthouder. Niet voor niets besteedt de nieuwe corporate governance code expliciet aandacht aan de rol van de commissaris rondom deze thema’s. Hoe zorgen commissarissen ervoor dat zijzelf en hun bestuurders op de juiste manier naar de snel veranderende toekomst kijken, zonder door te schieten in science-fictionachtige vergezichten? Hoe beoordeel je innovatieagenda’s en waar haal je kennis, inspiratie en nieuwe inzichten vandaan? CPI-ceo Simone Heidema spreekt met commissarissen Ilonka Jankovich en Petri Hofsté en met innovatie-expert Yuri van Geest over het uitdijende takenpakket van de toezicht houder.

In de nieuwe corporate governance code gaat speciale aandacht uit naar lange termijn waarde creatie en de organisatiecultuur. Er wordt bijvoorbeeld gehamerd op het belang van deskundigheid op het vlak van technologie en nieuwe businessmodellen. In hoeverre ziet u al iets van die verandering?

Hofsté: ‘Het is goed om te zien dat lange termijn waarde creatie en cultuur belangrijk en relevant worden gevonden voor de duurzaamheid en continuïteit van organisaties. Dat is een passende reactie op de krediet crisis: die heeft er tot voor kort voor gezorgd dat de rol van de commissaris vooral op toezicht gericht was. Nu is er een betere balans aan het ontstaan en de nieuwe code biedt voldoende ruimte voor ontwikkeling.

Jankovich: ‘Positief aan de herziene code is dat er een relatie wordt gelegd tussen de langetermijnvisie en alles wat met transformatie en disruptie te maken heeft. Investeren in innovatie vraagt namelijk om een langere adem en een andere mindset, waarbij je ook zult moeten accepteren dat bepaalde projecten nietsuccesvol zijn. Dat is een andere invalshoek dan het op aandeelhouderswaarde gedreven efficiency-denken. De technologische ontwikkelingen gaan snel; bestuurders en commissarissen moeten er veel tijd in steken om te zien welke kant het op gaat. Waar leg je je prioriteiten, waar sta je voor als team? Werken vanuit de klant betekent bijvoorbeeld dat je op een andere manier moet gaan kijken naar data en projecten. Die omslag maken is moeilijker dan het binnenhalen van nieuwe technologie.’

Lees het volledige artikel op de website van Management Scope.

Interview door Simone Heidema, oprichter en ceo van CPI. Simone’s bijdragen in Management Scope zijn terug te vinden bij haar profiel op de website van Management Scope.