Voorstel herziening Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code publiceerde gisteren een Consultatiedocument met haar voorstellen voor een herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code. Deze publicatie vormt het startsein voor de consultatieperiode waarin stakeholders en geïnteresseerden worden uitgenodigd om een reactie uit te brengen op het document en deel te nemen aan het publieke debat omtrent de herziening van de Code.

De herziene Code
Het voorstel voor herziening is samen te vatten in de volgende zeven thema’s:

  1. meer focus op lange termijn waardecreatie;
  2. verstevigen van risicomanagement;
  3. nieuwe accenten in effectief bestuur en toezicht;
  4. introductie van cultuur als expliciet onderdeel van goede corporate governance;
  5. beloningen: opgeschoond en vereenvoudigd;
  6. relatie met aandeelhouders;
  7. verduidelijking van eisen aan de kwaliteit van de uitleg.

 

Download hier het consultatiedocument.