Week van de Integriteit 2023

Week van de Integriteit 2023

Integer handelen betekent: doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet. Een integere organisatie is een organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt. Het is een organisatie die vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van buitenaf.

Een onderdeel hiervan is psychologische veiligheid en een veilige werkomgeving.

In aanloop naar de Week van de Integriteit – van 1 t/m 9 december 2023 – besteden we hier aandacht aan. We doen dit vanuit CPI omdat wij geloven dat organisaties die integer handelen en een veilige werkcultuur nastreven, organisaties zijn die nu én in de toekomst het verschil zullen maken.

Voor klanten, voor medewerkers, voor hun omgeving.

integriteit op de werkvloer

Pam van der Vlugt
Partner Leadership, Culture & Integrity

Pam van der Vlugt is sinds 2009 actief als Transformation Lead en organisatie-psycholoog binnen corporate organisaties in verschillende sectoren. Zij heeft directies bij zowel grote als kleine organisaties geholpen de organisaties duurzaam te veranderen. Thema’s die bij grote transformaties van belang zijn, zijn leiderschap en cultuur (‘hearts’) en visie, strategie en processen (‘minds’).  

Bij CPI zet zij – samen met gespecialiseerde consultants – de gestructureerde aanpak van Hearts & Minds™ in om organisaties te ondersteunen bij een succesvolle transformatie waarbij oog is voor psychologische veiligheid en integriteitsmanagement.   

Haar wetenschappelijke opleiding als organisatie-psycholoog en haar jarenlange ervaring combineert zij met haar werkervaring bij de ITIP School voor Leven en Werk en haar opleidingen bij Phoenix. 

Blogpost #1 – vrijdag 27 oktober 2023

Hoe creëer je een integere organisatie?

Psychologische veiligheid draagt bij aan het creëren van een integere organisatie en vormt daarmee een belangrijke pijler voor integriteitsmanagement. Vragen die daarbij van belang zijn:

  • Wat betekent integer handelen?
  • Hoe staat het met integriteit in jouw organisatie?
  • En wat betekent psychologische veiligheid voor jou en voor jouw team?
  • Is het onderwerp van gesprek en hoe voer je dit gesprek op een verantwoorde wijze?

Wil je meer aandacht besteden aan integriteit op jouw werkvloer en heb je interesse om vrijblijvend te sparren hoe je dit vorm kunt geven binnen jouw organisatie? Bel gerust en plan een kop koffie met Pam van der Vlugt, onze partner op het gebied van Leadership, Culture & Integrity.

 

 

“Integer handelen betekent: doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet. Een integere organisatie is een organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt. Het is een organisatie die vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van buitenaf.”

integriteit op de werkvloer
 

 

Blogpost #2 – vrijdag 3 november 2023

De kracht van dilemma-sessies

CPI begeleidt organisaties op het gebied van psychologische veiligheid. Hierbij is aandacht voor de dialoog op verschillende niveaus, zowel in Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen, Bestuur en bij teams op de werkvloer.

In deze sessies is ruimte om vertrouwelijk het gesprek met elkaar aan te gaan over bijvoorbeeld actuele dilemma’s: hoe willen wij met elkaar om gaan en hoe vooral ook niet, kortom de do’s and don’ts met betrekking tot het creëren van een veilige werkomgeving.

Dergelijke dialogen maken bewust, zetten aan tot nadenken en scheppen daarmee ruimte voor het echte open gesprek.

 

 

Blogpost #3 – vrijdag 10 november 2023

Integriteit: wat zien we na het The Voice-schandaal in organisaties veranderen?

Het is inmiddels alweer 2,5 jaar geleden dat de schandalen binnen tv-programma The Voice aan het licht kwamen en Simone Heidema, Annemieke Roobeek en Maaike Ligthart een artikel in Het Financieele Dagblad schreven over de dubbele blinde vlek van bestuurders op het gebied van grensoverschrijdend gedrag.  Dat de boel flink is opgeschud, dat mag duidelijk zijn. Maar heeft er ook een structurele beweging plaats gevonden of zijn we teruggeveerd naar het oude business as usual?

Enkele observaties vanuit de organisaties waar wij de afgelopen jaren werkzaam zijn:

  • Vertrouwenspersonen hebben het drukker dan ooit. Veel organisaties hebben gewerkt aan bewustwording over het belang van Speak up en hebben meldkanalen beter beschikbaar gemaakt;
  • Gedragscodes worden afgestoft, maar organisaties zijn zoekende hoe deze daadwerkelijk geïmplementeerd moeten worden en hoe bij medewerkers intrinsieke motivatie kan worden gecreëerd om hiernaar te handelen. We zien daarin een toename aan educatie op het gebied van sociale en psychologische veiligheid, vaak geïnitieerd vanuit HR of Compliance;
  • Veel initiatieven die binnen het bedrijfsleven worden genomen, zijn eenmalig en het effect van de inspanningen wordt nauwelijks gemeten. Een structurele verankering van sociale veiligheid lijkt dus te ontbreken.

Het uitbannen van een cultuur waarin weggekeken wordt van grensoverschrijdend gedrag vraagt om actief betrokken bestuurders die sociale veiligheid net zo serieus nemen als groei- en winstdoelstellingen. Compleet met een gestructureerde aanpak en monitoring voor cultuurverandering.

Herken jij je ook in onze observaties? En wil je eens sparren over een duurzame verandering in jouw organisatie?
Neem dan contact met ons op.

integriteit op de werkvloer

Blogpost#4 – woensdag 6 december 2023

Bij het creëren van een veilige werkcultuur is het inzichtelijk maken van patronen in een bedrijfscultuur/organisatie een belangrijke eerste stap 

Het inzichtelijk maken van patronen in een organisatie is een belangrijke eerste stap in het creëren van een veilige werkomgeving. Het vraagt moed van mensen in de organisatie om hun eigen patronen onder de loep te nemen. 

Voor het creëren van een psychologisch veilige werkomgeving zijn er een aantal elementen van cruciaal belang: 

Open Communicatie
 – Het stimuleren van een cultuur waarin medewerkers vrijuit hun mening kunnen uiten zonder angst voor negatieve consequenties. 

Wederzijds Respect
 – Het cultiveren van respect voor de ideeën en bijdragen van iedereen, ongeacht hun positie of achtergrond. 

Ruimte voor Fouten
 – Het accepteren dat fouten deel uitmaken van het leerproces en deze gebruiken als kansen voor groei en verbetering. 

Dienend Leiderschap
 – Leiders die het belang van mentaal welzijn begrijpen en actief werken aan het ondersteunen van hun team. 

Continue Feedback
 – Het bieden van constructieve feedback in een veilige omgeving, gericht op ontwikkeling en vooruitgang. 

Met onze expertise en interventies willen we graag een bijdrage leveren aan het creëren van een veiligere en meer inclusieve werkomgeving. Dit gaat niet alleen over het welzijn van individuele werknemers, maar ook over het bouwen van sterkere, meer veerkrachtige organisaties. 

Een belangrijke interventie is het inzichtelijk maken van de patronen die in een organisatie aanwezig zijn. Patronen zijn terugkerende gedragingen die ofwel ondersteunend zijn aan een de doelstellingen van een organisatie ofwel niet ondersteunend zijn aan het behalen van doelstellingen. Het proces van bewustwording van welke patronen aanwezig zijn in een organisatie helpt om vervolgens de volgende stap te zetten: hoe doorbreken we met elkaar de patronen die niet ondersteunend zijn? Zeker bij het creëren van een veilige werkcultuur is het inzichtelijk maken van patronen een belangrijke eerste stap. 

Laten we samenwerken aan een toekomst waarin elke werkplek een veilige haven is voor creativiteit, groei en innovatie in élke organisatie. 

Wil jij ook inzicht in bepaalde patronen in jouw organisatie? En ben je geïnteresseerd hoe onze interventies werken? Neem dan contact met ons op.

 

 

Meetcpi

Meer weten over de Week van de Integriteit? Bezoek dan de website www.weekvandeintegriteit.nl

Bezoek de website

Laat je naam en nummer achter, dan bellen we je terug!

Naam(Required)